Zasady rekrutacji - Executive MBA - Collegium Humanum  -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Collegium Humanum

Zasady rekrutacji

Forma rekrutacji

Rekrutacja na studia EMBA ma formę elektroniczną (formularz online pod tym linkiem).

Inauguracja roku akademickiego Collegium Humanum

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia Executive MBA muszą posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe – potwierdzone dostarczeniem wymaganych dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie),
  • Curriculum Vitae (musi zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)),
  • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

W razie pytań prosimy o kontakt: +48 608 800 461, [email protected].

Studia MBA w Collegium Humanum