Kontakt -> portal o studiach executive MBA - Strona główna

Kontakt

MBA Portal Sp. z o.o.

[email protected]

ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa

NIP: 521-36-42-972

tel.: 022 382 51 03
fax.: 022 382 11 54

Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.