Dyplom - Executive MBA - Collegium Humanum  -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Collegium Humanum

Dyplom

Absolwent studiów Executive Master of Business Administration (MBA) otrzymuje następujące dyplomy:

  • w języku polskim:
    • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
    • potwierdzenie uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • w języku angielskim:

Dyplom MBA Collegium Humanum