Opis programu - Executive MBA - Collegium Humanum -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Collegium Humanum

Opis programu

Międzynarodowe standardy kształcenia

Podyplomowe studia Executive Master of Business Administration (MBA), organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z renomowaną szkołą biznesu Apsley Business School w Londynie, to najbardziej prestiżowe i rozpoznawalne w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

Program studiów Executive MBA podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Uczelnia należy do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies, a także jest sygnatariuszem Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ forum wiodących uczelni biznesowych na świecie, którego celem jest kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce i innych wymiarach życia publicznego.

Kierunek Executive MBA na Collegium Humanum uzyskał Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020

Absolwenci MBA Collegium Humanum

Eksperckość w zarządzaniu

Studia Executive MBA przeznaczone są dla kadry zarządzającej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i Skarbu Państwa, dyrektorów spółek handlowych, a także wszystkich tych, którzy pragną zajmować stanowiska kierownicze. Absolwentom pozwalają wynieść na poziom ekspercki zdobytą w toku doświadczenia zawodowego wiedzę. Dyplom uzyskany na kierunku Executive MBA stanowi wykształcenie uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Kompetencje i korzyści

Program nauczania na kierunku Executive MBA obejm comming soon... uje zagadnienia przydatne ściśle z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem lub organizacją, uznane przez praktyków za kluczowe. Studia EMBA realizowane są w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), czyli analizy prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej. Daje to holistyczne, realistyczne spojrzenie na przywództwo w biznesie. Słuchacz EMBA buduje sieć kontaktów z osobami piastującymi podobne stanowiska, a po uzyskaniu dyplomu zyskuje istotną przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Absolwenci MBA Collegium Humanum

Partnerzy: Apsley Business School (Londyn, Wielka Brytania), Business Graduates Association (BGA) (Londyn, Wielka Brytania).

Klasa Profesjonalna w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum.  

Collegium Humanum to UCZELNIA ROKU POLSKI 2021 wg. Times Polska.

Program studiów:

 • Marketing
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
 • Public Relations, Social Media i Brand Management
 • Etyka biznesu i CSR
 • Ekonomia menedżerska
 • Przywództwo i coaching
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie
 • Psychologia biznesu i mentoring