Zasady rekrutacji - Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na program

MBA Executive 

2020/2022


krok 1

Wniosek on-line o przyjęcie na studia 

Złóż wniosek o przyjęcie na studia MBA za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

  

 

krok 2Złożenie dokumentów

Po złożeniu aplikacji online prosimy o wysłanie drogą mailową  wymaganych dokumentów na adres [email protected]
Termin: 5 października 2020

zobacz listę wymaganych dokumentów

 

krok 3Test z języka angielskiego i test predyspozycji analitycznych

Test z angielskiego - osoby, które przedłożą dokumenty potwierdzające zdany egzamin według standardu Cambridge, TOEFL, LCCI itp. na poziomie C1, dyplom ukończenia filologii angielskiej lub innych studiów prowadzonych w języku angielskim, mogą ubiegać się o zwolnienie z testu.
Terminy:  6-10 października 2020
 

zobacz przykładowy test

Test predyspozycji analitycznych - egzamin sprawdza podstawowe umiejętności analitycznego myślenia. Kandydat może zdawać test w języku polskim lub angielskim. Osoby, które mogą okazać zaliczony certyfikat GMAT są zwolnione z testu predyspozycji menedżerskich. 

zobacz przykładowe zadania

 

krok 4Rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi, jego motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów na przyszłość. Ocenie zostanie poddana także ogólna prezentacja kandydata. Rozmowa prowadzona jest w języku polskim lub angielskim.

Terminy: 6-10 października 2020

 

krok 5Ogłoszenie wyników

Każdy z kandydatów zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach rekrutacji. Ponadto wyniki zostaną potwierdzone w oficjalnej korespondencji przesłanej do kandydata pocztą.

Termin: 13 października 2020

krok 6

Test psychologiczny

Po złożeniu dokumentów Szkoła proponuje kandydatom nieodpłatny opcjonalny test psychologiczny służący jako narzędzie feed-back'u odnośnie predyspozycji psychologicznych do pełnienia roli menedżerskich i przywódczych.


 

krok 6


Wstępna ocena aplikacji

Oferujemy również wstępna, bezpłatną ocenę aplikacji kandydata przed przystąpieniem do   procedury rekrutacyjnej.

 


 

 

KONTAKT:

Biuro Obsługi Programów i Rekrutacji
tel. 22 234 70 89
e-mail: [email protected]

Więcej informacji na naszej stronie: www.biznes.edu.pl