Zasady rekrutacji - Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na program

MBA Executive 

2022/2024

Rekrutacja odbywać będzie się w dwóch turach.
 


krok 1

Wniosek on-line o przyjęcie na studia 
Złóż wniosek o przyjęcie na studia MBA za pomocą modułu Rekrutacja on-line.

 

 

krok 2Złożenie dokumentów
Po złożeniu aplikacji online prosimy o wysłanie drogą mailową  wymaganych dokumentów na adres [email protected]
 
 


zobacz listę wymaganych dokumentów

 

krok 3Test z języka angielskiego i test predyspozycji analitycznych on-line
Test z angielskiego - osoby, które przedłożą dokumenty potwierdzające zdany egzamin według standardu Cambridge, TOEFL, LCCI itp. na poziomie C1, dyplom ukończenia filologii angielskiej lub innych studiów prowadzonych w języku angielskim, mogą ubiegać się o zwolnienie z testu.
 
 

zobacz przykładowy test

Test predyspozycji analitycznych - egzamin sprawdza podstawowe umiejętności analitycznego myślenia. Kandydat może zdawać test w języku polskim lub angielskim. Osoby, które mogą okazać zaliczony certyfikat GMAT są zwolnione z testu predyspozycji menedżerskich. 

zobacz przykładowe zadania

 

krok 4Rozmowy kwalifikacyjne
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi, jego motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów. Ocenie zostanie poddana także ogólna prezentacja kandydata. Rozmowa prowadzona jest w języku polskim lub angielskim.
 

 

 

krok 5Ogłoszenie wyników
Każdy z kandydatów zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach rekrutacji. Ponadto wyniki zostaną potwierdzone w oficjalnej korespondencji przesłanej do kandydata pocztą.
 

 

krok 6

Test psychologiczny
Po złożeniu dokumentów Szkoła proponuje kandydatom nieodpłatny opcjonalny test psychologiczny służący jako narzędzie feed-back'u odnośnie predyspozycji psychologicznych do pełnienia roli menedżerskich i przywódczych.


 

krok 6


Wstępna ocena aplikacji

Oferujemy również wstępna, bezpłatną ocenę aplikacji kandydata przed przystąpieniem do   procedury rekrutacyjnej.

 


 

 

KONTAKT:

Biuro Obsługi Programów i Rekrutacji
tel. 22 234 70 89
tel. +48 22 234 70 15
tel. 607 670 621
e-mail: [email protected]

Więcej informacji na naszej stronie: www.biznes.edu.pl