XII Kongres MBA -> Aktualności -> executivemba.pl - Strona główna

XII Kongres MBA

XII Kongres MBA

Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Organizacja Kongresu to przykład integracji działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA w Polsce, z drugiej na kreowanie i aktywne kształtowanie polskiej gospodarki, warunków funkcjonowania firm i rozwoju przedsiębiorczości, wytyczanie trendów i dobrych praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja kongresu odbywać będzie się pod hasłem „Teoria ograniczeń w świecie bez ograniczeń. Strategie, koncepcje, case study”.

Co przewiduje program Kongresu MBA?

Do udziału w XII Międzynarodowym Kongresie MBA zaprosiliśmy znakomitych specjalistów z kraju
i zagranicy. Na początek zapraszamy na trzy wykłady poprowadzone przez Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomasa Baakena – Profesora marketingu Münster University, Prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską – Prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Johna P. Lyncha – założyciela i prezesa firmy LYNKA, polskiego lidera wśród dostawców odzieży korporacyjnej.

Program tegorocznej edycji kongresu przewiduje również VII paneli tematycznych przygotowanych przez polskie ośrodki skupiające środowisko MBA. Panele poprowadzą przedstawiciele instytucji:

 • Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademii Leona Koźmińskiego
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • GFKM (Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów)
 • Public Consulting Group Boston/ Warszawa
 • Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dodatkowo w programie:

 • Study Visits w Przedsiębiorstwach (Selvita, Sabre, Kraków Airport im. Jana Pawła II, Valeo
 • Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną
 • Wieczór MBA w Browarze Lubicz
 • MBA Golf Event i IX Turniej KSB UEK Golf Cup 2016

Celem Kongresu MBA jest stworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy teoretykami i praktykami biznesu. Dlatego też, Prelegentami są zarówno naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, jak i wysokiej klasy ekonomiści i menedżerowie z wieloletnią praktyką biznesową. Połączenie obu tych środowisk zapewnia wspólne, pełne spojrzenie na omawiane zagadnienia i stanowi wartość dodaną programów MBA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Międzynarodowym Kongresie MBA.
Informacje i zgłoszenia: www.kongresMBA.pl