MBA OPEN DAY w Akademii Leona Koźmińskiego - 25.01.2020 -> Aktualności -> executivemba.pl  - Strona główna

MBA OPEN DAY w Akademii Leona Koźmińskiego - 25.01.2020

W imieniu organizatorów zapraszamy w dniu 25 stycznia 2020 roku na MBA OPEN DAY w Akademii Leona Koźmińskiego, spotkanie dla kandydatów na studia MBA, połączone z zajęciami merytorycznymi takimi, jakie odbywają się na studiach.

Szukasz nowych możliwości rozwoju?
Chcesz otworzyć się na nowe perspektywy zawodowe?
Planujesz rozpocząć studia MBA?

Zapraszamy na MBA OPEN DAY w Akademii Leona Koźmińskiego, spotkanie dla kandydatów na studia MBA, połączone z zajęciami merytorycznymi takimi, jakie odbywają się na studiach.

Studia MBA to wspaniała intelektualna przygoda ale także wyzwanie. Warto przed dokonaniem wyboru programu dołączyć do spotkania z naszymi wykładowcami, doradcami edukacyjnymi i absolwentami. Będzie to doskonały czas aby zobaczyć jak uczymy, porozmawiać o studiach i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Kiedy: sobota, 25 stycznia 2020 r., godz. 10.00
Gdzie: Akademia Leona Koźmińskiego
Adres: ul. Jagiellońska 59
sala: D/218

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się wypełniając formularz: zajerestruj się!

Plan spotkania

10.00 Powitanie gości
10.05-12.00 zajęcia z obszaru Ekonomii menedżerskiej pt. Franki, Bitcoin i Uber - czy ekonomiści wciąż jeszcze rozumieją współczesną gospodarkę? Poprowadzi dr Jacek Tomkiewicz.
12.00-13.00 Sesja informacyjna i rozmowy w kuluarach, czyli zapytaj nasz zespół.

Dr hab Jacek Tomkiewicz
Dziekan Finansów i Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie . Pełni funkcję Dziekana Kolegium Finansów i Ekonomii oraz jest Dyrektorem ds. Naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER. Wykłada w ALK (ekonomia, makroekonomia, ekonomia menedżerska, polityka gospodarcza, finanse publiczne) na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Autor publikacji naukowych oraz opracowań i ekspertyz przygotowanych na rzecz instytucji publicznych takich jak m.in. Ministerstwo Finansów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy Narodowy Bank Polski i firm komercyjnych.

W latach 2002-2003 pełnił funkcję Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych.

W okresie 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi

Przebywał kilkakrotnie na stażach badawczych (pozycja tzw. visiting scholar) w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University w Wielkiej Brytanii.

Liczba miejsc ograniczona.

Udział jest bezpłatny                    

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się wypełniając formularz: http://bit.ly/mbaday2019