World University Rankings 2024 -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

World University Rankings 2024

World University Rankings 2024

Prezentujemy wyniki tegorocznej edycji światowego rankingu uczelni przygotowanego przez Times Higher Education (THE). W edycji 2024 znalazły się 1904 uczelnie z 108 krajów. Wśród nich znalazło się 39 uczelni z Polski. W pierwszej 10tce znalazło się 7 uczelni z USA oraz 3 uczelnie z Wielkiej Brytanii. 

THE (Times Higher Education) od 2004 r. dostarcza studentom i ich rodzinom, pracownikom naukowym, liderom uczelni, rządom i przemysłowi wiarygodne dane na temat wyników uniwersytetów. Przygotowywane rankingi uniwersytetów oceniają ich wyniki na arenie międzynarodowej i zapewniają czytelnikom źródło wiedzy na temat różnych misji i sukcesów instytucji szkolnictwa wyższego.

Rankingi THE obejmują trzy główne obszary działalności uniwersytetów: badania, wpływ i nauczanie.

Ogólnoświatowy ranking uczelni

THE World University Rankings stanowi listę najlepszych uniwersytetów na świecie, z naciskiem na misję badawczą. Jest to jedyny globalny ranking uniwersytetów, który ocenia uniwersytety intensywnie prowadzące badania we wszystkich ich podstawowych misjach: nauczanie (środowisko uczenia się); środowisko badawcze (wielkość, dochody i reputacja); jakość badań (wyniki badań); przemysł (transfer wiedzy) i perspektywy międzynarodowe (pracownicy, studenci i badania). Wykorzystuje on 18 starannie skalibrowanych wskaźników wydajności, aby zapewnić najbardziej wszechstronne i zrównoważone porównania. 

Ogólnej liście towarzyszy 11 rankingów tematycznych. W tegorocznej edycji rankingu przeanalizowanych zostało 134 miliony cytowań z 16,5 miliona publikacji naukowych oraz odpowiedzi ankietowych od 68 402 naukowców z całego świata. Łącznie zebrano 411 789 punktów danych od ponad 2673 instytucji, które przesłały dane.

Oprócz 1 904 instytucji sklasyfikowanych w rankingu, kolejne 769 uniwersytetów ma status "reportera", co oznacza, że dostarczyły one dane, ale nie spełniły naszych kryteriów kwalifikujących do otrzymania rankingu i zgodziły się być wyświetlane jako reporter w końcowej tabeli.

Ranking 2024, cieszący się zaufaniem studentów, nauczycieli, rządów i ekspertów branżowych na całym świecie, pokazuje, jak zmienia się globalny krajobraz szkolnictwa wyższego.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji rankingu zajął University of Oxford (Wielka Brytania), drugie miejsce Stanford University (USA) a trzecie Massachusetts Institute of Technology. W pierwszej 10tce znalazło się 7 uczelni ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz 3 uczelnie z Wielkie Brytanii. Najwyżej skalsyfikowaną uczelnią z Azji został Tsinghua University z Chin (12 pozycja). 

Z Polski w rankingu znalazło się 39 uczelni z czego 37 zostało sklasyfikowanych na pozycjach od 601 do 1500+. Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z Polski został Uniwersytet Jagielloński (601-800). Tuż za nim w tym samym przedziale pozycji tj. 601-800 został sklasyfikowany Uniwersytet Warszawski oraz Wrocławski Uniwersytet Medyczny. 

Pozostałe uczelnie z Polski, które znalazły się w rankingu to: 
Łódzki Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
SWPS w Warszawie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Gdański
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Śląski Uniwersytet Medyczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Politechnika Białostocka
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Politechnika Rzeszowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Politechnika Morska w Szczecinie*
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej *

* - status reporter

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników. Więcej informacji można znaleźć na stronie rankingu: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Źródło: Times Higher Rankings


: 31 października 2023 | : Rankingi