Ranking Szkół Wyższych 2024 - PERSPEKTYWY -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

Ranking Szkół Wyższych 2024 - PERSPEKTYWY

Ranking Szkół Wyższych 2024 - PERSPEKTYWY

Poznaliśmy wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY. To już 25., jubileuszowa, edycja zestawienia najlepszych uczelni w Polsce, uznawanego za jeden z najważniejszych rankingów uczelni w kraju. Ranking składa się z czterech odrębnych zestawień, które odzwierciedlają różnorodne misje realizowane przez polskie uczelnie. W edycji 2024 Rankingu Uczelni Akademickich pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski (1. w 2023), drugie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (1. w 2023), a na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska (3. w 2023). W Rankingu Uczelni Niepublicznych najwyżej oceniona została Akademia Leona Koźmińskiego, zdobywając to wyróżnienie już po raz 25. Z kolei w Rankingu Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych, triumfował Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (2. w 2023).

Ranking uwzględnia wszystkie kluczowe wymiary i funkcje szkół wyższych: badawcze, dydaktyczne, społeczne oraz związane z transferem wiedzy. Każdego roku kryteria oceny są modyfikowane, aby jak najlepiej ocenić zgłoszone uczelnie. Do przygotowania rankingu bierze się pod uwagę 29 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów. Ranking Szkół Wyższych przygotowywany to w rzeczywistości cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni w systemie edukacji wyższej w Polsce. Są to:

- Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
- Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
- Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera);
- Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Metodologia rankingu zakłada ocenę każdej uczelni na podstawie różnych kryteriów. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (12%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (13%), efektywność naukowa (30%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), oraz absolwenci na rynku pracy (12%).

Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny są nieco inne: prestiż (10%), innowacyjność i współpraca z gospodarką (7%), siła naukowa (32%), potencjał dydaktyczny (18%), umiędzynarodowienie studiów (13%), oraz absolwenci na rynku pracy (20%).

Akademie Nauk Stosowanych i Publiczne Uczelnie Zawodowe oceniane są według następujących kryteriów: prestiż (10%), współpraca z gospodarką (13%), siła naukowa (20%), potencjał dydaktyczny (25%), umiędzynarodowienie studiów (7%), oraz absolwenci na rynku pracy (25%).

Każdy z rankingów ma także swoje minimalne kryteria, które muszą być spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać na stronie: https://2024.ranking.perspektywy.pl/methodology/rsw.

W rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, natomiast w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów, takie jak ekonomiczne losy absolwentów i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki w 9 dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, teologiczne, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Wyniki tegorocznej edycji Rankingu nie różnią się znacząco od wyników z poprzednich lat. Czołówka szkół wyższych w Polsce pozostaje niezmienna.

Ranking Uczelni Akademickich:

- Uniwersytet Warszawski (1. w 2023 r.) 
- Uniwersytet Jagielloński (1. w 2023 r.)
- Politechnika Warszawska (3. w 2023 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich:

- Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2023 r.)
- SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2023 r.)
- Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (3. w 2023 r.)

Ranking Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych:

- Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (2. w 2023 r.)
- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (1. w 2023 r.)
- Akademia Bialska im. Jana Pawła II (4. w 2023 r.)

Ranking Kierunków Studiów:

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2024 to zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Ranking ocenia 74 kierunki studiów w 9 obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne (7 kierunków), teologiczne (1 kierunek), społeczne (11 kierunków), ekonomiczne (4 kierunki), ścisłe (5 kierunków), przyrodnicze (5 kierunków), medyczne i o zdrowiu (12 kierunków), techniczne (22 kierunki), a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (6 kierunków). Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte rankingiem muszą oferować na danej uczelni studia jednolite magisterskie lub studia stacjonarne II stopnia, umożliwiające kontynuację nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej jednostce. Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę nauki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy w 2024 roku składa się, w zależności od specyfiki danego kierunku, od 12 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Kryteria te obejmują: prestiż, absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał naukowy, potencjał dydaktyczny, umiędzynarodowienie oraz kryteria dodatkowe. Wagi poszczególnych kryteriów różnią się w zależności od specyfiki kierunku.

W tym roku na kierunku „Zarządzanie”, podobnie jak w ubiegłym roku, najlepsze wyniki osiągnęły uczelnie z Warszawy: pierwsze miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego, drugie Uniwersytet Warszawski, a trzecie Szkoła Główna Handlowa.

Pełne wyniki rankingu dostępne są na stronie Wydawnictwa Perspektywy: https://2024.ranking.perspektywy.pl/

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy


: 27 czerwca 2024 | : Rankingi