Ranking QS Executive MBA 2022 -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

Ranking QS Executive MBA 2022

Ranking QS Executive MBA 2022

Poznaliśmy wyniki rankingu programów Executive MBA 2022 opracowanego przez Wydawnictwo Quacquarelli Symonds. W zestawieniu znalazły się 4 programy MBA prowadzone przez uczelnie z Polski. Tegoroczny ranking w skali globalnej wygrała IESE Business School (Hiszpania), drugie miejsce zajęła HEC Paris (Francja), a trzecie Wharton Business School University of Pennsylvania (USA).

Ranking QS Executive MBA jest jednym z najbardziej wszechstronnych rankingów studiów MBA dostępnych na rynku. Szkoły biznesowe są w nim klasyfikowane przy użyciu metodologii opartej na reputacji wśród pracowników akademickich i pracodawców, a także na danych demograficznych kohorty (edycji) studiów EMBA, wzroście wynagrodzeń po ukończeniu studiów i innych czynnikach. QS Executive MBA Rankings 2022 uwzględniają opinie liderów w dziedzinie biznesu i zarządzania, a także opinie pracodawców z najlepszych na świecie programów EMBA. Ranking wzbogacają wskaźniki specyficzne dla danego programu. W rankingu bierze udział ponad 200 szkół i programów. Łącznie sklasyfikowano 194 programy, z których 26 to łączone programy EMBA, czyli organizowane wspólnie przez 2 lub więcej uczelni.

Aby uczelnia/program mogła zostać zakwalifikowana, muszą zostać spełnione dwa warunki wstępne:

  • Program MBA prowadzony przez uczelnie powinien być ukończony przez minimum jedną edycję studiów.
  • Uczelnia/program musi posiadać jedną z akredytacji: AACSB, AMBA, EQUIS lub EFMD Accredited (dawniej EPAS).
  • Grupa uczestników musi liczyć min. 20 osób.

Te warunki wstępne są niezbędne, jednak trudno jest dokładnie określić, co stanowi Executive MBA. Rejestracja w Executive MBA Council daje pewność, że dany program mieści się w zakresie EMBA, bez względu na kwestie nazewnictwa czy opisu. Aspekty techniczne w programach EMBA, które spełniają wszystkie warunki wstępne, mogą nadal utrudniać ich klasyfikację. Na przykład, szkoła może oferować wiele kursów EMBA w różnych kampusach. W takich przypadkach, dla celów rankingu, zajęcia te są traktowane jako jeden wpis. Dotyczy to również takich szkół jak Wharton.

Dane do badania zbierane są z dwóch badań QS: QS Global Employer Survey i QS Academic Survey. Odpowiedzi z tych badań obejmują łącznie pięć lat, a odpowiedzi z ostatnich lat mają większą wagę. Oprócz tych ankiet szkoły zostały poproszone o przesłanie danych dotyczących ich programów EMBA obejmujących różne tematy. Dane pochodzące z badania QS Employer Survey i Academic Surveys stanowią odpowiednio 30 procent i 25 procent wagi rankingu.

Wyniki rankingu QS Executive MBA 2022

W tegorocznej edycji zostało sklasyfikowanych 194 programów z całego świata. W globalnym rankingu pierwsze miejsce zajęła IESE Business School (Hiszpania) (3. w edycji 2021), drugie HEC Paris (Francja) (1. w edycji 2021), trzecie Wharton Business School University of Pennsylvania (USA) (2. w edycji 2021). W pierwszej 10tce znalazły się, podobnie jak w edycji 2021, 4 programy z USA, 6 programów z Europy.

Wyniki zestawienia są prezentowane w 7 grupach: globalna, programów wspólnych, z Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego wschodu i Afryki oraz Ameryki Północnej.

W przypadku programów z Europy, podobnie jak w edycji 2021, pierwsze miejsce zajęła HEC Paris (Francja), drugie IESE Business School (Hiszpania) a trzecie Saïd Business School Oxford University (Wielka Brytania). W pierwszej 10tce znalazły się 4 programy z Wielkiej Brytanii, 3 programy z Hiszpanii, 2 programy z Francji oraz 1 program wielokampusowy. Łącznie w europejskim zestawieniu zostało sklasyfikowanych 68 programów.

Programy z Polski w rankingu

W tegorocznym rankingu zostały sklasyfikowane aż 4 programy z Polski. To jest o 1 więcej niż w edycji 2021. Najwyższe miejsce uzyskał program Executive MBA prowadzony przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej (23. miejsce w Europie i 57. w rankingu globalnym). Kolejnym programem, który znalazł się w zestawieniu, był Executive MBA prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie (44. miejsce w Europie i 101-110. w rankingu globalnym). Trzecim programem i najdłużej pojawiającym się w wynikach tego rankingu jest program Executive MBA prowadzony przez Politechnikę Gdańską. W Europie został sklasyfikowany powyżej 51. miejsca a w globalnym rankingu na miejscu 161-170. Nowym programem z Polski sklasyfikowanym w tym roku po raz pierwszy jest program Executive MBA prowadzony przez Krakowską Szkołę Biznesu. W Europie zajął miejsce powyżej 51. W rankingu globalnym znalazł się powyżej 171. miejsca.

Zwiększająca się ilość programów EMBA z Polski sklasyfikowanych w międzynarodowych rankingach potwierdza to, że studiach oferowane przez rodzime uczelnie rosną w siłę i prestiż. Profesjonalizacja oferty, coraz liczniejsze akredytacje oraz wzrosty pozycji w rankingach świadczą o wysokiej jakości programów prowadzonych przez uczelnie z naszego kraju.

Serdecznie gratulujemy wszystkich uczelniom.

Więcej na temat rankingu można przeczytać tutaj: 

Żródło: Quacquarelli Symonds


: 30 czerwca 2022 | : rankingi