Ranking Financial Times Global MBA 2019 -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

Ranking Financial Times Global MBA 2019

Ranking Financial Times Global MBA 2019

Początek nowego roku oznacza, że dziennik Financial Times publikuje swój coroczny ranking Global MBA. Spójrzmy, jak programy full-time MBA wypadły w najnowszej edycji. Stanford Graduate School of Business utrzymał pozycję lidera z ubiegłego roku, na drugim miejscu znalazła się również uczelnia amerykańska, Harvard Business School (5. w 2018) a na ostatnim miejscu podium – Insead, przedstawiciel z Europy (2. w 2018). W rankingu nie ma żadnego programu MBA z Polski.

W tegorocznej edycji 100 najlepszych programów MBA wzięło udział 150 szkół z całego świata. Polskie uczelnie nie oferują tego typu programów MBA i dlatego nie pojawiają się w tym rankingu. Aby znaleźć się w zestawieniu Global MBA, studia MBA typu full-time muszą posiadać co najmniej jedną z akredytacji: EQUIS lub AASSB. Warto również pamiętać o tym, iż tego typu studia odbywają się w tzw. trybie dziennym, a to oznacza, że zajęcia wypełniają większą część każdego dnia tygodnia.

Metodologia rankingu

Jeśli chodzi o metodologię opracowania rankingu, to nie uległa ona zmianie. Tak jak w poprzednich edycjach wyniki badania 20 kryteriów składają się na całościową ocenę programu, tzn. na jego pozycję. Badanie absolwentów dostarcza dane do 8 kryteriów, kolejne 11 pochodzi z wyliczeń przeprowadzonych na danych ogólnych uczelni i programu, a ostatni czynnik brany pod uwagę to dorobek naukowy kadry naukowej danej uczelni. W zestawieniu badani są absolwenci studiów MBA, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatnich trzech lata. Dodatkowym kryterium jest liczba udzielonych odpowiedzi. Uwzględniane są tylko te programy, których 20% absolwentów udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie i dodatkowo zostało odesłanych co najmniej 20 w pełni wypełnionych ankiet. Badanie absolwentów służy głównie do analizy zmiany wysokości wynagrodzenia absolwentów 3 lata po ukończeniu studiów w stosunku do wynagrodzenia przed rozpoczęciem nauki. Wynagrodzenie podane w innych walutach niż dolary amerykańskie jest przeliczane z uwzględnieniem współczynnika siły nabywczej. Pozostałe aspekty brane pod uwagę w badaniu absolwentów, to: rozwój kariery, osiągnięcie celów zawodowych oraz fakt znalezienia pracy w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów.

Wyniki rankingu

Jak wspomniano na wstępie, tegoroczną edycję wygrał program MBA prowadzony przez Stanford Graduate School of Business (1. w 2018), na 2. miejscu sklasyfikowano Harvard Business School (5. w 2018), zaś INSEAD zajął trzecie miejsce (2. w 2018). W całym rankingu bardziej znaczące przetasowania na zajmowanych pozycjach występują w dalszej jego części. Jak podkreślają autorzy, wydaje się, że odzwierciedlają one niektóre kluczowe zmiany zachodzące w edukacji biznesowej na całym świecie. Co ciekawe, nadal dobre wyniki osiągają programy oferowane przez uczelnie z Azji. Szkoła biznesu Ceibs z Szanghaju awansowała z 8. na 5. miejsce, a program MBA prowadzony przez National University of Singapore Business School, który był w ubiegłym roku 18, teraz przesunął się na 17. miejsce.  Trzeba również zaznaczyć, że jak zwykle, również tegoroczny ranking Global MBA zdominowały amerykańskie uczelnie – aż 51 szkół w całym zestawieniu, dalej znaleźli się przedstawiciele z Wielkiej Brytanii - 11 uczelni, a na trzecim miejscu pod względem liczby szkół są Chiny z 5 reprezentantami.    

Na naszym blogu już wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że studia MBA typu full-time adresowane są przede wszystkim do osób młodszych i z krótszym doświadczeniem zawodowym. W praktyce oznacza to, iż konieczna będzie przerwa w pracy zawodowej i całkowite poświęcenie się nauce, ponieważ zajęcia odbywają się w trybie dziennym przez rok lub dwa lata. W związku z tym osoby zainteresowane podjęciem takich studiów powinny o tym pamiętać, gdy dokonują wyboru konkretnego programu MBA.  

Pełne wyniki rankingu są dostępne na: https://www.ft.com/content/319d081e-14f7-11e9-a168-d45595ad076d

Źródło: Financial Times


: 30 stycznia 2019 | : Rankingi