Jak wygląda rekrutacja na studia MBA? -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

Jak wygląda rekrutacja na studia MBA?

Jak wygląda rekrutacja na studia MBA?

Proces rekrutacji na studia MBA (Master of Business Administration) jest podobny na całym świecie. Podobne są wymagania, jak i etapy selekcji. Proces ten zazwyczaj obejmuje kilka kluczowych elementów, takich jak: dokumenty aplikacyjne, wyniki standardowych testów, wywiady, a czasami prace pisemne lub projekty. Proces rekrutacyjny na dobry i prestiżowy program MBA jest zwykle wieloetapowy trwający nawet kilka tygodni oraz wymagający starannego przygotowania. 

Dokumenty aplikacyjne

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji na wybrany program MBA jest złożenie pakietu aplikacyjnego, czyli zestawu dokumentów wymaganych przez uczelnie. Lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od uczelni. Zwykle pakiet obejmuje:

  • Formularz aplikacyjny: Zawiera podstawowe informacje o kandydacie, jego wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
  • CV lub życiorys: Podkreśla osiągnięcia zawodowe, edukacyjne oraz inne umiejętności i zainteresowania kandydata.
  • List motywacyjny lub esej: Uczelnie często wymagają od kandydatów napisania eseju lub listu motywacyjnego, w którym opisują swoje cele zawodowe i powody, dla których wybrali dany program MBA. Ze względu na osobisty element tego zadania używanie sztucznej inteligencji jest raczej odradzane. Ponadto warto poświecić kilka dni na ten element procesu. Więcej na ten temat tutaj (link).
  • Listy rekomendacyjne: Niektóre uczelnie wymagają, aby kandydaci na studia MBA złożyli listy rekomendacyjne od osób znających kandydata w kontekście zawodowym lub akademickim, które mogą świadczyć o jego kompetencjach. Najczęściej uczelnie wymagają, aby listy motywacyjne były składane bezpośrednio przez osobę polecającą kandydata lub w zaklejonej kopercie. Chodzi o to, aby treść listu rekomendacyjnego nie była znana kandydatowi. 

Testy i egzaminy

Większość uczelni, zwykle zagranicznych, wymaga od kandydatów na studia MBA przedstawienia wyników testów kompetencyjnych GMAT lub GRE.

  • GMAT (Graduate Management Admission Test): test przygotowany i prowadzony przez Graduate Management Admission Council (GMAC) międzynarodową organizację zrzeszająca szkoły biznesu, która dostarcza produkty i usługi instytucjom akademickim oraz przyszłym absolwentom kierunków związanych z zarządzaniem. Test, który ocenia umiejętności matematyczne, werbalne oraz analityczne kandydata na studia MBA. 
  • GRE (Graduate Record Examinations): inny popularny test, który również jest akceptowany przez niektóre programy MBA i ocenia podobne umiejętności co GMAT. GRE jest jednak testem bardziej ogólnonaukowym niż GMAT. 

Uczelnie zagraniczne bardzo często wymagają również wyników testu z języka angielskiego (np. TOEFL lub IELTS) szczególnie jeśli angielski nie jest pierwszym językiem kandydata.

W przypadku uczelni z Polski wyniki testów GMAT lub GRE nie są wymagane, ale są akceptowane przez uczelnie. W przypadku niektórych programów oferowanych w naszym kraju, szczególnie tych, które posiadają międzynarodowe akredytacje, wymagane jest zdanie egzaminu lub testu kwalifikującego. Najczęściej egzamin taki jest opracowany na podstawie egzaminu GMAT i zawiera podobne jak GMAT pytania w zakresie matematyki, logiki oraz wnioskowania. 

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna jest kluczowym elementem procesu rekrutacyjnego, pozwalającym przedstawicielom uczelni lepiej poznać kandydata. Może być ona przeprowadzona osobiście, on-line lub przez telefon. Podczas wywiadu kandydat może spodziewać się pytań dotyczących jego doświadczenia zawodowego, celów edukacyjnych i zawodowych, a także sytuacji, w których musiał wykazać się kluczowymi umiejętnościami biznesowymi. Coraz częściej w czasie rozmowy kwalifikacyjne można spotkać absolwentów studiów MBA, którzy pomagają organizatorom w doborze uczestników studiów. 

Proces rekrutacji na studia MBA jest wymagający, ale starannie przygotowana aplikacja i dobre przygotowanie do testów czy wywiadu mogą znacząco zwiększyć szanse na sukces. Kandydaci powinni również pamiętać o terminach aplikacyjnych i wymaganiach specyficznych dla każdego programu, aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na przyjęcie.


: 16 kwietnia 2024 | : Dla kandydatów