Dlaczego cele zawodowe kandydatów na studia MBA są takie ważne? -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

Dlaczego cele zawodowe kandydatów na studia MBA są takie ważne?

Dlaczego cele zawodowe kandydatów na studia MBA są takie ważne?

Często cele zawodowe wpływają nie tylko na wybór szkoły i programu, ale także na rozwój ścieżki kariery. Komisje rekrutacyjne na studia MBA przyglądają się wnikliwie celom zawodowym kandydatów z trzech głównych powodów.

Silna deklaracja celów pokazuje członkom komisji rekrutacyjnej, że chęć podjęcia studiów MBA została rzeczywiście przemyślana.

Członkowie komisji rekrutacyjnej chcą widzieć, że studenci będą w stanie jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w czasie studiów, a najlepszym sposobem, aby to pokazać, jest wykazanie, że włożyli czas i wysiłek w opracowanie docelowego planu kariery oraz dlaczego MBA jest dla nich kluczowym elementem w tym procesie. Dzielenie się dobrze opracowaną deklaracją celów pokazuje w czasie procesu rekrutacji, że kandydat nie ubiega się o studia biznesowe tylko dlatego, że chce zdobyć “papier” lub nie ma co robić w pracy. 

Przystąpienie do MBA z planem daje wskazówki, od których można zacząć rozwijać karierę po zakończeniu studiów. 

Każdy program szkoły biznesu jest pełen możliwości rozwoju zawodowego, a bez jasnego planu można łatwo się pogubić. Jednakże, jeśli mamy jasny plan tego, co chcemy zrobić po ukończeniu szkoły biznesu, mamy również istny drogowskaz, który prowadzić nas będzie przez liczne wydarzenia, którymi otoczone są studia MBA. Wiele osób, które zmieniają cele, dokonuje bardziej subtelnych zmian (np. przechodząc z konsultingu do strategii korporacyjnej lub z bankowości do finansów wewnętrznych), więc nawet te wczesne zajęcia, spotkania i networking pomagają na ścieżce do długoterminowego sukcesu. A jeśli nie, to wiedza o tym, czego się nie lubi, może być równie cenna jak wiedza o tym, co się lubi! 

Jasne przedstawienie swoich celów pomaga komisji rekrutacyjnej zrozumieć sposób myślenia i planowania.

Nawet jeśli po rozpoczęciu studiów wybierzemy inną ścieżkę, przedstawiając wizję w aplikacji MBA pokazujemy, że jesteśmy w stanie opracować solidny plan i dążyć do jego realizacji. Właśnie dlatego cele zawodowe po MBA powinny mieć sens dla czytelnika. Wyjaśniając swoją ścieżkę, dzielimy się również wartościami, które uważamy za ważne w swojej karierze i tym, w jaki sposób planujemy coś zmienić. To samo myślenie i planowanie będą nam dobrze służyć, nawet jeśli zmienimy zdanie i ścieżkę kariery. 

Myśląc o studiach MBA, należy zaplanować co stanie się po ich ukończeniu. Kluczowym krokiem jest jasne i precyzyjne wyartykułowanie swoich celów zawodowych. Przede wszystkim warto skoncentrować się na konkretnych, mierzalnych celach, które odzwierciedlają zarówno osobiste aspiracje, jak i potrzeby rynku pracy. Istotne jest, aby przedstawić swoje cele w kontekście zdobytych umiejętności i wiedzy, podkreślając, jak MBA wpłynął na rozwój kompetencji i przygotowanie do nowych wyzwań. Dobrze sformułowane cele powinny być realistyczne, ale ambitne, pokazując potencjalnym pracodawcom determinację i gotowość do podejmowania odpowiedzialnych ról. Warto również uwzględnić elementy takie jak branża, w której chce się pracować, specyficzne stanowiska oraz długoterminowe plany kariery, co pomoże w budowaniu spójnej i przekonującej narracji podczas rozmów kwalifikacyjnych czy spotkań networkingowych.


: 6 czerwca 2024 | : Dla kandydatów