Akredytacja EQUIS: prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych szkół biznesowych -> Artykuły -> executivemba.pl - Strona główna
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

Redaktor MBA Portal

Akredytacja EQUIS: prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych szkół biznesowych

Akredytacja EQUIS: prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych szkół biznesowych

Jakub Leszczyński - 29 maja 2024 : O studiach MBA

European Quality Improvement System (EQUIS) to jedna z najbardziej prestiżowych akredytacji dla szkół biznesowych na świecie. Przyznawana jest przez European Foundation for Management Development (EFMD), niezależną organizację non-profit zrzeszającą czołowe uczelnie biznesowe i firmy z Europy. Akredytacja EQUIS stanowi dowód najwyższej jakości kształcenia menedżerskiego oraz zaangażowania uczelni w rozwój innowacyjnych badań naukowych i współpracy z biznesem.

Proces akredytacji

Proces ubiegania się o akredytację EQUIS jest niezwykle rygorystyczny i wieloetapowy. Obejmuje on m.in.:

 • Samoocenę uczelni, w której szczegółowo analizuje ona swoje mocne i słabe strony oraz określa plany rozwoju.
 • Wizytę ekspertów akredytacyjnych, którzy oceniają m.in. programy nauczania, kadrę dydaktyczną, infrastrukturę badawczą oraz relacje uczelni z biznesem.
 • Sporządzenie raportu z oceny, w którym eksperci przedstawiają swoje wnioski i zalecenia.
 • Decyzję komisji akredytacyjnej EFMD, która przyznaje lub odmawia akredytacji.

Korzyści akredytacji EQUIS

Posiadanie akredytacji EQUIS wiąże się z wieloma korzyściami dla uczelni, m.in.:

 • Zwiększenie prestiżu i rozpoznawalności: Akredytacja EQUIS jest uznawana na całym świecie jako symbol doskonałości w kształceniu menedżerskim. Uczelnie posiadające tę akredytację łatwiej przyciągają najlepszych studentów i wykładowców oraz nawiązują współpracę z renomowanymi firmami.
 • Poprawa jakości kształcenia: Proces akredytacji EQUIS wymusza na uczelniach ciągłe doskonalenie swoich programów nauczania, kadry dydaktycznej i infrastruktury badawczej.expand_more Dzięki temu absolwenci szkół posiadających tę akredytację są lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego rynku pracy.
 • Wzmocnienie pozycji na rynku: Akredytacja EQUIS daje uczelniom przewagę konkurencyjną na rynku edukacyjnym. Szkoły te mogą łatwiej pozyskiwać fundusze na badania naukowe i nawiązywać współpracę z międzynarodowymi partnerami.

Jakie szkoły biznesowe w Polsce posiadają akredytację EQUIS?

W Polsce jedynie trzy szkoły biznesowe posiadają prestiżową akredytację EQUIS:

Te uczelnie należą do grona najlepszych szkół biznesowych w Europie i oferują swoim studentom najwyższej jakości kształcenie menedżerskie.

Znaczenie akredytacji EQUIS dla polskich studentów

Dla polskich studentów wybór szkoły biznesowej posiadającej akredytację EQUIS oznacza dostęp do:

 • Wysokiej jakości programów nauczania, zgodnych z najnowszymi trendami w zarządzaniu.
 • Doświadczonej kadry dydaktycznej, składającej się z wybitnych naukowców i praktyków biznesu.
 • Możliwości odbywania staży i praktyk w renomowanych firmach.
 • Szerokiej sieci kontaktów z przedstawicielami biznesu.

Absolwenci szkół biznesowych z akredytacją EQUIS są wysoko cenieni na rynku pracy i mają duże szanse na zrobienie kariery w czołowych firmach w Polsce i na świecie.

Podsumowanie

Akredytacja EQUIS to bez wątpienia jeden z najważniejszych wyróżników dla szkół biznesowych.expand_more Posiadanie tej akredytacji jest dowodem najwyższej jakości kształcenia i zaangażowania uczelni w rozwój innowacyjnych badań naukowych i współpracy z biznesem. Studenci wybierający szkoły biznesowe z akredytacją EQUIS mogą mieć pewność, że otrzymają wykształcenie, które przygotuje ich do odniesienia sukcesu w dynamicznym i wymagającym świecie biznesu.