Oferta studiów MBA w Polsce 2016 -> Artykuły -> executivemba.pl - Strona główna
no logo

Jakub Leszczyński

Redaktor MBA Portal

Oferta studiów MBA w Polsce 2016

Jakub Leszczyński - 10 czerwca 2016 : badania

Z końcem kwietnia tego roku na MBA Portal pojawiły się wyniki kolejnej, 6-tej edycji badania oferty studiów MBA w Polsce. Badanie to powstaje na bazie danych danych zebranych podczas aktualizacji Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA (OBPMBA), która jest jednym z głównych elementów MBA Portal - platformy wiedzy o studiach MBA działającej od 2007 roku. W tym roku ilość dostępnych studiów w zasadzie nie uległa zmianie. Został zamknięty 1 program MBA oferowany przez uczelnię z Poznania. Co warte odnotowania, nie powstał żaden nowy program MBA. Taka sytuacja nie nastąpiła od co najmniej 6 lat czyli od kiedy MBA Portal opracowuje badanie rynku MBA. Jednocześnie nieznacznie (o 4%) wzrosła średnia cena studiów MBA oferowanych w Polsce.

Ogólnopolska Baza Programów MBA to unikalne zestawienie informacji o studiach MBA dostępnych na polskim rynku edukacyjnym. Danych o działających programach MBA dostarczają organizatorzy studiów w formie ankiet. W tym roku były to ankiety on-line. Zespół MBA Portal analizuje dane zgodnie z przyjętą metodologią i wprowadza do OBPMBA. W roku 2016 z rozesłanych w połowie lutego 64 kwestionariuszy otrzymaliśmy 52, na podstawie których dokonaliśmy analizy zmian na oferty studiów MBA w Polsce.

Z badania wynika, że tegoroczni kandydaci na studia MBA mają do dyspozycji 63 programy, czyli o 1 mniej niż w 2015 roku. Najwięcej programów MBA jest oferowanych w Warszawie. Stołeczne uczelnie oferują aż 24 programy. Kolejnymi miastami w tej kategorii są Wrocław (8) a następnie Poznań (6) i Kraków (6). Zmiana ilości programów nie wpłynęła na ilość miast, w których można studiować MBA. Warto zauważyć, że w tym roku nie powstał żaden nowy program. Jest to sytuacja, która nie była notowana od co najmniej 6 lat. Przeprowadzone badanie dotyczyło również m.in. średniego czasu obecności poszczególnych programów na rynku, oraz kosztów studiów. Z dostarczonych danych wynika, że prawie połowa oferowanych programów MBA ma co najmniej 10 letnią tradycję. Najdłużej działający w Polsce program MBA może poszczycić się 27 letnią tradycją. Jeśli chodzi o ceny to biorąc pod uwagę średni koszt studiów (31 800 zł) w ujęciu całego kraju to wzrósł on o ok. 4%. W porównaniu do poprzedniego roku większość studiów (85%) nie zmieniła swoich opłat. W przypadku tych programów, które zmieniły ceny, ich wzrost był o około 9%. Przy czym najwyższa odnotowana podwyżka była aż o 17%. Przeciętnie najdroższym miejscem do studiowania jest Warszawa, czesne są tu wyższe od średniej krajowej o ok. 6 500 zł. Warto zauważyć, że różnica w średniej cenie dla Warszawy i dla reszty kraju powiększyła się w stosunku do ubiegłego roku o 1500 zł. Powodem tej zmiany może być fakt, że w stolicy oferowanych jest dużo programów, których cena denominowana jest w walucie obcej oraz fakt, że najwyższy podwyżki nastąpiły m.in. w programach z Warszawy Analizie cen zostały poddane w badaniu również inne miasta. Dla porównania średnia cena studiów MBA we Wrocławiu jest o 900 zł niższa od średniej krajowej, jeszcze korzystniej jest studiować MBA w Poznaniu – tutaj średnia cena studiów jest o 3000 zł niższa od średniej krajowej. Z kolei Krakowskie programy MBA są o 2000 zł droższe od średniej krajowej. Najtańszy oferowany kurs typu MBA jest prowadzony w Łodzi. Rozważając wybór studiów MBA należy rozważyć ofertę uczelni z innych miast, gdyż oferta studiów MBA jest na wysokim poziomie w skali całego kraju a różnice w cenie lub oferowany dyplom zagraniczny mogą skompensować dodatkowe koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem.

W ankiecie znalazły się też pytania dotyczące warunków przyjęcia na studia, kwestii współpracy z zagranicznymi uczelniami oraz warunków studiowania czyli dostępności do takich elementów wspomagających naukę jak dostępność do bibliotek,

pracowni komputerowych czy Internetu bezprzewodowego. Warto zauważyć, że nadal 9 programów w Polsce oferuje dyplom uczelni partnerskiej, a to oznacza, że kończąc takie studia absolwenci otrzymują zagraniczny dyplom MBA. Niezmiennie wśród warunków rekrutacji duże znaczenie ma doświadczenie zawodowe. Średni staż pracy wymagany podczas rekrutacji to 3 lata. Należy jednak zauważyć, że coraz bardziej zaciera się różnica pomiędzy długością wymaganego doświadczenia zawodowego dla kandydatów z ukończonym licencjatem i studiami magisterskimi. Ponad połowa programów przeprowadza wewnętrzne testy kwalifikacyjne sprawdzające znajomość języka obcego oraz zdolności matematyczno – logiczne, a aż 76% programów przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

Podsumowując wyniki tegorocznego badania „Rynek MBA” najbardziej popularnym typem studiów MBA są studia Executive MBA (44%), następne są studia MBA oraz studia specjalistyczne MBA. Najpopularniejsze są studia prowadzone w języku polskim i angielski (38%), następnie są studia prowadzone po angielsku(30%) oraz po polsku (28%).

Studia MBA to niewątpliwy prestiż, wiedza, przepustka do kolejnych szczebli kariery, ale także nowe znajomości, które warto podtrzymywać i umacniać w przyszłości. W badaniu nie mogło więc też zabraknąć pytań dotyczących działalności stowarzyszeń oraz klubów zrzeszających absolwentów MBA. Warto podkreślić również, że rynek MBA w Polsce w 2015/16 roku nie odnotował znaczących zmian, jak to było w ciągu ostatnich dwóch lat. Większość programów prowadzonych jest we współpracy z zagranicznymi uczelniami a podstawą do przyjęcia na wielu z nich jest głównie rozmowa kwalifikacyjna, co powinno być zachęcające dla osób rozważających studia w programie MBA.

Badanie zostało opracowane na podstawie corocznej aktualizacji danych programów MBA przeprowadzonej przez MBA Portal w dniach 18.02.2015 a 08.04.2015 na próbie 64 programów MBA (wysłano 64 ankiety, 52 zostało zwróconych). Ceny studiów denominowane w walutach obcych zostały przeliczone na postawie kursu średniego NBP z dnia 25 kwietnia 2016. Informacje o warunkach studiów pochodzą z ankiet przesyłanych przez organizatorów studiów. Ceny studiów MBA można na bieżąco śledzić w serwisie MBA Portal:

 

 

---------------------------------

MBA Portal to serwis internetowy od 2007 roku dostarczający szczegółowej wiedzy na temat polskich programów MBA. Na stronie www.MBAportal.pl można znaleźć liczne: artykuły na temat Master of Business Administration, wywiady z dyrektorami, uczestnikami, absolwentami studiów MBA oraz specjalistami HR. Od 2009 roku wydawany jest co miesiąc newsletter studiów MBA – MBAtrendy. W 2016 roku planowane jest uruchomienie platformy dla absolwentów – MBAnet. MBA Portal to wszystko, co potrzebujesz, by wybrać właściwy program MBA. Więcej informacji na www.mbaportal.pl