SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia

Typ programu:
Executive MBA

SGH i WUM to liderzy kształcenia w swoich obszarach kształcenia. Od profesjonalizmu i doskonałości w zarządzaniu oraz w medycynie zależy, czy w przyszłości będziemy mogli lepiej żyć. Wspólne studia są odpowiedzą na potrzebę kształcenia najwyższej klasy menedżerów w instytucjach zdrowia oraz przekonania, że efektywne zarządzenie w tym sektorze jest istotne z perspektywy społeczeństwa.


Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Partnerzy:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)  
Rok utworzenia:
2017
Akredytacje:
Association of MBAs
Języki wykładowe:
90% Polski 10 % Angielski
Liczba godzin:
550
Czas trwania programu:
4 semestry (2 lata)
Tryb programu:
Zaoczny / Weekendowy
Czesne:
37000 PLN (razem w PLN: 37000 zł)
Początek kolejnej edycji:
listopad 2019
Wymagane wykształcenie:
Licencjat
Minimalne doświadczenie zawodowe (w latach):
5
Wymagane testy w czasie rekrutacji:
  • Merytoryczny
Rozmowa kwalifikacyjna:
Tak
Wymagane dokumenty:
  • Kwestionariusz osobowy
  • Podanie
  • Życiorys
  • List motywacyjny
  • Odpis dyplomu
  • Potwierdzenie stażu pracy
Wyjazd zagraniczny (sesja wyjazdowa):
Tak
Stypendium:
Nie
Kredyt:
Nie
Liczba wykładowców polskich:
30
Liczba wykładowców zagranicznych:
2
Liczba zajęć w trybie on-line:
0
Biblioteka:
Tak
Czytelnia:
Tak
Pracownia komputerowa:
Tak
Wi-Fi:
Tak
Miasta (miejsce prowadzenia zajęć):
Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61 , 02-091 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Artur Białoszewski
Ostatnia aktualizacja:
2019-04-11 17:47