zasady rekrutacji - Franklin University MBA (FUMBA) -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Franklin University MBA (FUMBA)

zasady rekrutacji

Słuchaczami programu FUMBA mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe, najlepiej na stanowisku kierowniczym.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest zaliczony egzamin językowy i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może zostać zwolniony z egzaminu, jeżeli posiada dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego:

 • certyfikat TOEFL na poziomie co najmniej 79iBT lub odpowiednio – 550 w wersji papierowej lub 213 w wersji komputerowej
 • certyfikat IELTS z wynikiem końcowym co najmniej 6.5
 • dyplom ukończenia studiów filologii angielskiej
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.

Wykaz wszystkich dokumentów, które należy dostarczyć na etapie rekrutacji, dostępny jest na stronie www.studiamba.wsb.pl.

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów menedżerskich
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Płatności

 • opłaty wpisowej - 500 zł
 • opłaty rekrutacyjnej - 200 zł
 • czesnego w dolarach - 950$ płatne w jednej lub dwóch ratach
 • czesnego w złotówkach:
Liczba rat Wysokość raty Całkowite czesne 
 Czesne płatne w 1 racie  39 500 zł  39 500 zł
 Czesne płatne w 2 ratach  20 250 zł  40 500 zł
 Czesne płatne w 4 ratach  10 400 zł  41 600 zł
 Czesne płatne w 20 ratach  2125 zł  42 500 zł

Promocje

 • Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 25 marca do 16 września 2020 r. otrzymują 2000 zł zniżki w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej
 • Kandydaci, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 25 marca do 30 czerwca 2020 r., otrzymują zniżkę 2000 zł w czesnym.
 • Kandydaci, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r., otrzymują zniżkę 1000 zł w czesnym.

Powyższe promocje nie łączą się.