organizacja studiów - Franklin University MBA (FUMBA) -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Franklin University MBA (FUMBA)

organizacja studiów

Studia Franklin University MBA:
 • trwają 2 lata, zjazdy odbywają się w weekendy, najczęściej co dwa miesiące
 • prowadzone są w języku angielskim
 • obejmują 9 modułów obowiązkowych
 • obejmują 432 godziny zajęć o zróżnicowanej tematyce
 • zawierają moduł zarządzanie w biznesie międzynarodowym w pełni realizowany on-line oraz modul zarządzanie strategiczne, który odbywa się w Franklin University, w Columbus (koszty wyjazdu do USA pokrywa WSB).

Słuchacze programu mają status studenta Franklin University oraz stały kontakt z wykładowcami dzięki chatowi on-line. Korzystają różwnież z multimedialnej platformy myFranklin. Umożliwia ona bezpośredni dostęp do materiałów dydaktycznych - takich samych, jakie do dyspozycji mają słuchacze w USA. Na platformie myFranklin słuchacze znajdą: prezentacje dydaktyczne, publikacje przygotowane przez wykładowców, zasoby biblioteki multimedialnej oraz dostęp do księgozbioru liczącego ponad 40 milionów pozycji.

Podczas zajęć słuchacze uczą się poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów. Taka forma kształcenia rozwija myślenie strategiczne oraz umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Praca grupowa umożliwia wymianę doświadczeń, a to właśnie jest najefektywniejszą formą kształcenia menedżerów.

Moduły realizowane w ramach programu studiów obejmują całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą na rynku międzynarodowym:

 • MBA Foundations
 • Business Environment
 • Managerial Economics
 • Marketing Management
 • Financial and Managerial Accounting
 • Human Resources Management
 • Operations Management
 • Corporate Finance
 • Strategic Management (realizowany w USA).