opis programu - Franklin University MBA (FUMBA) -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Franklin University MBA (FUMBA)

opis programu

Studia Franklin University MBA prowadzimy wspólnie z Franklin University (Columbus, Ohio). Jako jedne z niewielu oferowanych w Polsce programów dają możliwość studiowania na uczelni amerykańskiej bez konieczności ponoszenia kosztów wyjazdu za granicę.

Nad treścią merytoryczną każdego modułu wchodzącego w skład programu pracował zespół w skład, którego wchodził praktyk ze świata biznesu oraz wykładowca Franklin University.

Filary programu

Amerykański

 • wszystkie zajęcia prowadzimy w języku angielskim
 • autorski program studiów w całości przygotował Franklin University
 • zajęcia prowadzą przedstawiciele międzynarodowej kadry dydaktycznej - przede wszystkim wykładowcy z Franklin University
 • słuchacze korzystają z platformy myFranklin, która umożliwia stały dostęp do materiałów edukacyjnych
 • w ramach studiów Franklin University MBA słuchacze mają zapewnioną sesję wyjazdową do USA
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom amerykańskiej uczelni.

Praktyczny

 • podczas studiów wykorzystujemy interaktywne metody nauczania - warsztaty, business case'y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacja biznesowa - wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym
 • nasi słuchacze to osoby posiadające doświadczenie zawodowe, dzięki czemu zajęcia są okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami
 • kontakt z uczelnią możliwy jest 24 h na dobę z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie internetowej myFranklin oraz Extranet.

Prestiżowy

 • WSB we Wrocławiu jest silną marką na lokalnym rynku, o czym świadczą wyróżnienia przyznane szkole przez środowisko biznesu
 • uczelnia wrocławska jest członkiem Grupy WSB, o której sile stanowi 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA
 • otrzymaliśmy międzynarodową akredytację IACBE
 • w ramach programu organizujemy wykłady VIP.