dyplom - Franklin University MBA (FUMBA) -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Franklin University MBA (FUMBA)

dyplom

Absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom Franklin University. Dokument jest potwierdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do zarządzania firmą na poziomie międzynarodowym. To również dowód kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.
Dodatkowo absolwenci zdobywają świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.