Zasady rekrutacji - Executive MBA w języku polskim - Uniwersytet Warszawski -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA w języku polskim - Uniwersytet Warszawski

Zasady rekrutacji

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

 

1. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

  • wypełnionego formularza aplikacyjnego - (pobierz pdf) (pobierz dokument)
  • oryginału dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
  • oryginału indeksu lub transkryptu ocen (lub suplementu do dyplomu jeśli został wydany)
  • dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Listy powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach; treść listów nie będzie ujawniana kandydatowi - (pobierz pdf) (pobierz dokument)
  • dwóch zdjęć
  • przedłożenie kopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Prosimy uwaznie przeczytać formularze i wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami.
Dokumenty można otrzymać także drogą mailową lub osobiście w biurze Studiów MBA.
Dokumenty powinny być złożone w biurze Studiów MBA na Nowym Świecie 4, pok.220 w wyznaczonym terminie

2. Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego;

preferowane doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.


3. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 300 PLN.

Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

4. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW:

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-EMBA-PL/?from=registration:PODYPL2018

 

Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów:

Tura Termin składania
dokumentów
Termin egzaminów
wstępnych*

 Early Birds
I

7 kwietnia 2018 14 kwietnia godz. 10:00

II
 
8 czerwca 2018 16 czerwca godz. 10:00

*- Godziny rozmów kwalifikacyjnych ustalane sa indywidualnie podczas składania dokumentów

Egzaminy wstępne składają się z:

  • 60-minutowego testu matematyczno-logicznego 
  • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej doświadczenia zawodowego kandydata oraz  jego motywacji

 

Pobierz informator