zasady rekrutacji - Executive MBA Poznań-Atlanta -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA Poznań-Atlanta

zasady rekrutacji

Warunki przyjęcia

Program MBA Poznań-Atlanta jest programem executive, stąd kandydaci zobowiązani są do przejścia kilkuetapowej rekrutacji.

Wymogi przyjęć do Programu MBA Poznań-Atlanta zostały zdefiniowane w sposób zapewniający przyjęcie na studia zróżnicowanej grupy osób, w której każdy spełnia podstawowe kryteria studenta executive MBA, wynikające z wymogów poszczególnych przedmiotów realizowanych podczas studiów.

Każdy kandydat rozpatrywany jest w indywidualny sposób podczas testów i rozmów kwalifikacyjnych.

MBA Poznań-Atlanta

 

WYMOGI KWALIFIKACYJNE:

 • Ukończone studia wyższe (tytuł zawodowy mgr lub jego ekwiwalent)
 • Biegła znajomość języka angielskiego 
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku menedżerskim

KRYTERIA PRZYJĘĆ (dotyczy edycji XXVI 2020-2022):

 • dostarczenie kompletu dokumentów w przewidzianym terminie (do końca czerwca 2020)
 • pozytywny rezultat procedury kwalifikacyjnej (11-12 lipca 2020), która obejmuje:
 • test sprawdzający znajomość języka angielskiego
 • test sprawdzający predyspozycje do studiów executive MBA
 • rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim

Ważne terminy

Dostarczenie kompletu dokumentów do 30 czerwca 2020
Procedura kwalifikacyjna: 11-12 lipca 2019
Początek zajęć dla Studentów XXVI edycji (
Orientation Session): 3-4 październik 2020

Wymagane dokumenty

Wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów (skanów na adres mailowy lub oryginałów poprzez wysyłkę pocztą tradycyjną):

 • formularz aplikacyjny 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • podanie (skierowane do JM Rektora UEP) o przyjęcie do Programu MBA Poznań-Atlanta
 • dwa listy referencyjne (po polsku lub angielsku) wraz z danymi kontaktowymi osoby, które je wystawiła
 • dwie fotografie (30x 40mm)
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
 • oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem studiów UEP
 • zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat w przypadku przyjęcia na studia i ich podjęcia

Dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy ([email protected]) lub na poniższy adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Programu MBA Poznań-Atlanta
Al. Niepodległości 10, pokój 404A
61-875 Poznań

Opłaty

Opłata kwalifikacyjna Opłata semestralna Opłata łączna
500 PLN 12 000 PLN 48 000 PLN

Opłata semestralna powinna zostać uiszczona w ciągu pierwszego miesiąca zajęć określonego semestru.

Istnieje możliwość uiszczania płatności za studia w mniejszych ratach (po otrzymaniu zgody Dyrektora Programu). W takim wypadku opłaty za dany semestr powinny być uiszczone najpóźniej do końca określonego semestru.