organizacja studiów - Executive MBA Poznań-Atlanta -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA Poznań-Atlanta

organizacja studiów

STRUKTURA PROGRAMU MBA POZNAŃ-ATLANTA

 

 


CURRICULUM:

Program kształcenia jest wzorowany na typowym programie executive MBA, realizowanym w Stanach Zjednoczonych i obejmuje wykłady, warsztaty, gry symulacyjne, laboratoria, które pozwalają rozwinąć trzy podstawowe grupy umiejętności, niezbędne dla skutecznego menedżera: przywódcze, biznesowe i analityczne.

Uzupełnieniem kursów podstawowych są przedmioty do wyboru (electives), realizowane w dwóch formułach:

SHORT ELECTIVE WEEKENDS (dla Studentów I i II roku łącznie, otwarte dla Absolwentów Programu MBA Poznań-Atlanta), m.in.:

 • Headhunting without Secrets
 • IT in Business
 • Oil on the Global Market
 • Supply Chain Management in Practice
 • Visual Aids for Business Presentations

LONG ELECTIVE WEEKENDS (dla Studentów I i II roku łącznie):

 • Analytics of Pricing - Workshop
 • Balanced Scorecard
 • International Corporate Finance
 • Financial Risk Management
 • Legal & Ethical Responsibility in Business
 • Making a Public Speech - Workshop
 • Shakespeare's Drama - Actress's and Actor's Workshop

Udział we wszystkich wymienionych formach kształcenia jest dla uczestników kursu obowiązkowy, każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie egzaminu pisemnego, projektu indywidualnego, projektu grupowego, prezentacji indywidualnej, prezentacji grupowej i innych formach sprawdzania zdobytej wiedzy i umiejętności.

PROJEKT MENEDŻERSKI:

Celem końcowego projektu menedżerskiego jest zintegrowanie wiedzy i umiejętności uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów w ramach programu MBA Poznań-Atlanta z doświadczeniem konkretnych studentów programu.

Menedżerski projekt końcowy powinien:

 • mieć praktyczne zastosowanie i być wartościowym zarówno dla kandydata, jak i dla jego firmy,
 • być dobrze umieszczony w odpowiednim kontekście metodologicznym i teoretycznym, i w ten sposób spełniać standardy akademickie,
 • poszerzać zakres dotychczasowego doświadczenia kandydata, obejmując kilka różnych aspektów programu nauki executive MBA,
 • kłaść szczególny nacisk na strategiczny kontekst konkretnych decyzji i analizowanych procesów.

W trakcie pisania projektu menedżerskiego kandydaci powinni zapoznać się z najnowszą literaturą (w tym recenzowanymi czasopismami i seriami zeszytów roboczych (working papers) i w ten sposób wzmocnić swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach programu executive MBA. Wszyscy kandydaci MBA to absolwenci uniwersytetów, osoby zawodowo aktywne i posiadające rozległe doświadczenie w pracy, w związku z czym potrafią oni dobrze zarządzać czasem, jak również są w stanie sami znaleźć materiały i przygotować się do projektu. Otrzymują przy tym wsparcie od swoich indywidualnych tutorów, którzy nadzorują projekt.