dyplom i akredytacja - Executive MBA Poznań-Atlanta -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA Poznań-Atlanta

dyplom i akredytacja

DYPLOM

Absolwenci Programu MBA uzyskają:

  • Dyplom ukończenia studiów Executive Master of Business Administration wydany wspólnie przez Georgia State University w Atlancie i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zaopatrzony w suche pieczęci obu uczelni oraz podpisy Dziekana J. Mack Robinson Collede of Business, GSU, Atlanta i Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyplom jest akredytowany w Association of MBAs (AMBA) – dyplom wydawany jest w języku angielskim

  • Świadectwo podyplomowych studiów Executive Master of Business AdministrationUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (zawierające ocenę końcową oraz zestawienie przedmiotów zrealizowanych podczas całego dwuletniego cyklu kształcenia) – świadectwo wydawane jest w języku polskim

MBA Poznan Atlanta Diploma

 

AKREDYTACJA PROGRAMU MBA POZNAŃ-ATLANTA

Association of MBAs (AMBA)                                

Stowarzyszenie MBA – AMBA (Association of MBAs – AMBA) jest międzynarodowym bezstronnym autorytetem w dziedzinie podyplomowej edukacji ekonomicznej. Zostało założone w 1967. Akredytacja MBA – AMBA jest międzynarodowa i opiera się na potrzebach rynku. Ocenia ona cechy szkoły biznesowej i jej program MBA biorąc pod uwagę kryteria ustalone przez Międzynarodowy Akredytacyjny Komitet Doradczy (International Accreditation Advisory Board). Starsi pracownicy naukowi i przedstawiciele świata biznesu, którzy zasiadają w komitecie stale monitorują kryteria akredytacyjne aby odzwierciedlały one zmiany w praktyce biznesowej i menedżerskiej. W 2008 Program POZNAŃ-ATLANTA MBA uzyskał akredytację AMBA, międzynarodowe wyróżnienie, które gwarantuje jakość programów akademickich Magisterskich Studiów Menedżerskich Master of Business Administration – MBA w najważniejszych szkołach biznesu i na najważniejszych uniwersytetach.

Więcej informacji na stronie www.mbaworld.com

 

AKREDYTACJA UNIWERSYTETU PARTNERSKIEGO

Georgia State University, Atlanta, J. Mack Robinson College of Business

AACSB International – stowarzyszenie AACBS (Association to Advance Collegiate Schools of Business) to nienastawiona na zysk organizacja zrzeszająca instytucje edukacyjne, korporacje i inne organizacje, których celem jest promowanie i ulepszanie standardów edukacji wyższej w zakresie administracji i zarządzania w biznesie. Powstałe w 1916 roku stowarzyszenie AACSB International to główna jednostka akredytująca dla programów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w dziedzinie zarządzania i księgowości w biznesie.

Więcej informacji na stronie www.aacsb.edu

 

 

Rada Executive MBA Council podnosi poziom wykształcenia kadry kierowniczej na całym świecie na wiele sposobów – poprzez działania partnerskie, konferencje, działania badawcze i popularyzujące. Executive MBA Council wzmacnia powiązania pomiędzy programami MBA szkolącymi kadrę zarządzającą na całym świecie i ma swój wkład w rozwój edukacji kadr kierowniczych.

Więcej informacji na stronie www.emba.org