opis programu - Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

opis programu

Executive MBA w WSB w Poznaniu to program prowadzony w 100% w języku angielskim, we współpracy ze Swiss Business School. Uczestnicy spotykają na zajęciach wykładowców z Finlandii, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu nasi słuchacze rozbudowują swój warsztat menedżera pod okiem specjalistów z różnych stron świata, mogą przyglądać się globalnym trendom w biznesie i szukać inspiracji w gronie ekspertów.

MIĘDZYNARODOWY:

 • 100% zajęć w języku angielskim
 • szwajcarski partner programu - Swiss Business School 
 • międzyanrodowa kadra dydaktyczna 
 • możliwość udziału w Aalto Executive Summit - międzynarodowym spotkaniu słuchaczy studiów MBA w sieci Aalto University - i zaliczenia w jego trakcie jednego modułu
 • MBA Study Tour - wyjazd do Stanów Zjednoczonych dla słuchaczy MBA z Grupy WSB połączony z wizytami w amerykańskich firmach i instytucjach. 

PRAKTYCZNY:

 • zajęcia z praktykami biznesu
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • wymiana know-how w gronie słuchaczy, którymi są osoby z różnym doświadczeniem zawodowym 
 • modułowy system nauczania
 • dodatkowe szkolenia i certfikaty
 • optymalne terminy i czas zjazdów – średnio raz w miesiącu
 • całodobowy kontakt z uczelnią oraz dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki Extranetowi i platformie Moodle
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • możliwość rozłożenia płatności w systemie ratalnym.

PRESTIŻOWY:

 • doświadczeni wykładowcy reprezentujący najlepsze uczelnie Europy i Ameryki Północnej
 • klasa profesjonalna plus w ratingu programów MBA w Polsce przygotowanym przez SEM Forum w 2020 r.
 • ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA
 • dyplom MBA, który zwalnia z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.