kadra dydaktyczna - Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

kadra dydaktyczna

Wykładowcy Programu Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK to doskonali specjaliści, pracownicy naukowi oraz praktycy biznesu z firm i instytucji publicznych, takich jak:

 • Jeronimo Martins S.A.
 • Nowe Motywacje
 • Story Seekers Polska
 • Philip Morris International
 • Tauron Dystrybucja S.A.

 oraz uczelni partnerskich, takich jak:

 • Ecole de Management de Normandie (Francja)
 • AESE Business School (Portugalia)
 • Stockholm Business School (Szwecja)
 • Suffolk University, Sawyer School of Business (USA),
 • University of Johannesburg (RPA),
 • Academy of Economic Studies of Moldova (Mołdawia),
 • Banking University (Ukraina).

Internacjonalizacja i interdyscyplinarna perspektywa mają duży wpływ na projektowanie i realizację Programu EMBA. Znaczenie zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi Szkoła współpracuje, poziom merytoryczny i umiejętności dydaktyczne wykładowców sprawiają, że Program jest innowacyjny i zaprojektowany tak, aby spełniać współczesne potrzeby biznesowe.

Obszary tematyczne prowadzone są przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawicieli innych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą oraz praktyków biznesu uznanych w obszarach, którymi zajmują się w swej pracy zawodowej. Ponadto, pracownicy naukowi UEK pochodzą z różnych wydziałów i katedr Uczelni, dzięki czemu przyczyniają się do interdyscyplinarnego charakteru Programu. W rezultacie studenci poznają zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie wykładowców, co dodatkowo wzmacnia ich proces edukacyjny.