Ranking szkół biznesu 2018 według „Financial Times”  -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

Ranking szkół biznesu 2018 według „Financial Times”

Ranking szkół biznesu 2018 według „Financial Times”

Tradycyjnie renomowany brytyjski dziennik ekonomiczny „Financial Times” opublikował ranking najlepszych europejskich szkół biznesu.  Podobnie jak w ubiegłym roku, na czele najnowszego zestawienia znalazły się uczelnie z Europy Zachodniej: London Business School (1. miejsce), HEC Paris (2. miejsce) i Insead (3. miejsce). Jeśli chodzi o polskie uczelnie, to na liście znalazły się dwie, tj. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, która została sklasyfikowana na 43. pozycji (64. miejsce w ubiegłym roku), najwyżej ze wszystkich uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Szkoła Główna Handlowa z Warszawy na 71. pozycji (76. miejsce w 2017 r.).

Metodologia rankingu

Aby znaleźć się w rankingu najlepszych szkół biznesu dziennika „Financial Times”, uczelnia musi posiadać co najmniej jedną z akredytacji, AACSB lub EQUIS. Poza tym w ofercie powinna mieć program, który jest już realizowany od czterech lat, a także słuchaczy po pierwszym roku studiów na co najmniej trzy lata przed opublikowaniem zestawienia.

Należy również zaznaczyć, że pozycja każdej uczelni w głównym rankingu to nota uzyskana w pozostałych rankingach tej gazety, m.in. studiów Executive MBA, programów MBA, a także magisterskich studiów w zakresie zarządzania. Każda z pozycji w trzech wyżej wymienionych zestawieniach stanowi 25% ostatecznej noty. Dodatkowo do końcowej oceny włączone są również wyniki z rankingów otwartych i specjalizacyjnych kierunków kształcenia menedżerskiego, po 12,5 % każdy.

Wyniki rankingu

Jak wspomniano na wstępnie, czołówka rankingu pozostaje praktycznie niezmienna. Najlepsze szkoły biznesu pochodzą z Europy Zachodniej i są to w kolejności: London Business School (1. miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku), HEC Paris (2. miejsce bez zmian) i Insead (3. miejsce, w zeszłym roku na 4. pozycji). Polska reprezentacja to dwie uczelnie, tj. Akademia Leona Koźmińskiego sklasyfikowana na 43. pozycji (64. miejsce w 2017 r.) i co należy podkreślić – najwyżej na liście ze wszystkich uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej, a także Szkoła Główna Handlowa z Warszawy na 71. pozycji, która w porównaniu z 2017 rokiem awansowała z 76. miejsca.  Wśród najlepszych szkół biznesu z naszego regionu swoją reprezentację mają również: Rosja, Czechy, Węgry i Słowenia, każdy z wymienionych krajów po jednej uczelni.

Wnioski

Polskie uczelnie zajmują dobre pozycje na bardzo konkurencyjnym europejskim rynku edukacji biznesowej. Jak twierdzą przedstawiciele ALK, wysokie miejsce w rankingu „FT” ich szkoła zawdzięcza nie tylko imponującym karierom jej absolwentów i ich dobrej opinii o uczelni, ale także nowoczesnym, innowacyjnym programom i kierunkom prowadzonym przez ALK.

Jednocześnie ranking „FT” pokazuje, że szkoły z Europy Środkowej i Wschodniej stale skracają dystans do reprezentantów ze starej Unii, ale oczywiście wymaga to dużego zaangażowania, wysiłku i czasu. Według niektórych specjalistów, jednym z korzystnych efektów brexitu może być większy napływ studentów ze świata do Polski, która pozostanie państwem należącym do UE. Zarówno studia Executive MBA, jak i programy MBA dostępne w naszym kraju prowadzone są w języku angielskim, więc język nie będzie stanowić żadnej bariery dla przyszłych studentów pochodzących z innych państw.    

Pełne wyniki rankingu „FT” można znaleźć tutaj: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings


: 12 grudnia 2018 | : Rankingi