20. Ranking Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY -> Blog -> executivemba.pl - Strona główna

Archiwum

20. Ranking Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY

20. Ranking Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY

Wydawnictwo PERSPETYWY ogłosiło 20. edycję Rankingu Szkół Wyższych. Ranking Szkół Wyższych to cztery równoległe zestawienia uczelni w jednym rankingu. Laureatem jubileuszowej edycji Rankingu Uczelni Akademickich został Uniwersytet Warszawski, o krok przed Uniwersytetem Jagiellońskim. W Rankingu Uczelni Niepublicznych Akademia Leona Koźmińskiego (po raz 20. raz!) otrzymała najwyższe miejsce. Natomiast w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zajęła pierwsze miejsce.

Obszar analiz brany pod uwagę przy tworzeniu rankingu jest szeroki. Na przykład:
1) od wyników maturalnych osób przyjętych na pierwszy rok studiów po ich zarobki po skończeniu studiów;
2) od potencjału badawczego uczelni po jakość publikacji naukowych czyli efektywność wykorzystania posiadanych możliwości.
Do przygotowywania rankingu branych jest pod uwagę łącznie 30 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy. Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację PERSPEKTYWY to w praktyce cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni w systemie edukacji wyższej w Polsce.

Są to:

Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 68 kierunków studiów.

Metodologia rankingu

Każda uczelnia oceniana jest w oparciu o różne kryteria. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (14%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (23%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (15%). Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność (8%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (15%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (25%). Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), innowacyjność (5%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (30%). Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj: http://www.perspektywy.pl/RSW2019/metodologia

Wyniki rankingów

Wyniki tegorocznej edycji Rankingu nie różnią się znacząco od wyników poprzednich edycji. Czołówka szkół wyższych w Polsce jest od pewnego czasu niezmienna. Sporadycznie dochodzi do zmiany miejsc pomiędzy uczelniami klasyfikowanymi na najwyższych pozycjach.

Ranking Uczelni Akademickich

1. Uniwersytet Warszawski (1. w 2018 r.)

2. Uniwersytet Jagielloński (1. w 2018 r.)

3. Politechnika Warszawska (3. w 2018 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

1. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2018 r.)

2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2018 r.)

3. Uczelnia Łazarskiego (3. w 2018 r.)

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1. Akademia im. Jakuba z Paradyża (2. w 2018 r.)

2. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1. w 2018 r.)

3. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (5. w 2018 r.)

Ranking Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019 to zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Autorzy rankingu przyjęli, że jednostka (wydział) prowadząca studia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia, dając studentom możliwość kontynuacji studiów inżynierskich lub licencjackich w tej samej jednostce. Dodatkowo, w danym roku muszą jednocześnie studiować studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Ponadto musi być przeprowadzona w poprzednim roku rekrutacja na pierwszy rok studiów. Autorzy przyjęli też, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy w 2019 roku, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. W zależności o kierunku studiów przyjmowane są następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, umiędzynarodowienie, innowacyjność oraz kryteria dodatkowe. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. W tym roku na kierunku „Zarządzanie” triumfował ex equo Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, trzecie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: www.perspektywy.pl/RSW2019

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy


: 21 czerwca 2019 | : Rankingi