zasady rekrutacji - MBA-SGH -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

MBA-SGH

zasady rekrutacji

Rekrutacja do programu MBA SGH

 

MBA-SGH – dla kogo?

Program jest adresowany do średniej i wyższej kadry menedżerskiej firm działających w Polsce. Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając studentom nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie. Program jest skierowany do kandydatów, którzy:

 • ukończyli studia wyższe (co najmniej I stopnia),
 • zarządzają własnymi firmami lub są zatrudnieni na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim,
 • ukończyli studia II stopnia i mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lub ukończyli studia I stopnia i mają co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego,
 • mają wykształcenie z różnych dziedzin i są zainteresowani w uzyskaniu nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania,
 • działając jako menedżerowie potrzebują nowoczesnej wiedzy zarządczej.

Opłaty obowiązujące w VII edycji MBA-SGH

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 500 zł.

Opłata za studia: 47 400 zł. Płatności można dokonywać w 1, 2 lub 4 ratach.

 

Dane do przelewu:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

 

Numer konta: 37 1240 6960 0378 0018 9001 3395

(w opisie: nazwisko, imię, MBA SGH rekrutacja, kod Studium: AMBA/SP/MBA/0607/17)


Etapy rekrutacji

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego* oraz załączenie doń wymaganych dokumentów:
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)
 • list motywacyjny, z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów MBA (maks. strona A4)
 • CV, jeśli zawiera ważne informacje nieuwzględnione w kwestionariuszu
 • zdjęcie paszportowe (rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli; rozdzielczość fotografii minimum 300 dpi
 • notka biograficzna opisująca wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w trzeciej osobie (długość 800 – 1000 znaków ze spacjami)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie dokonania wpłaty w pliku pdf)
 1. Test – analiza behawioralna wypełniana online (czas wypełniania testu ok. 10 min.; w przypadku zakwalifikowania się do udziału w studiach wyniki analizy wykorzystywane są podczas zajęć Rozwój umiejętności osobistych i przywódczych, w przypadku niezakwalifikowania się na studia kandydaci mają możliwość otrzymania raportu z analizy wraz z omówieniem)
 2. Test predyspozycji analitycznych wypełniany online (czas wypełniania testu ok. 40 min.; zaliczenie testu z wynikiem minimum 75 pkt, kwalifikuje do kolejnego etapu)
 3. Rozmowa kwalifikacyjna – terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

 

Po weryfikacji dokumentów oraz zaliczeniu testu predyspozycji analitycznych, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest ocena kandydata jako przyszłego studenta programu MBA. Po rozmowach z kandydatami dokonuje się wyboru grupy studentów najlepiej spełniającej warunki wstępne kwalifikacji na studia MBA-SGH.

Osoby zainteresowane aplikowaniem na studia mają również możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy oceniającej z kierownikiem studiów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem szerszych informacji na temat procesu rekrutacji, prosimy o kontakt na adres biuromba@sgh.waw.pl

 

* formularz jest dostępny także pod adresem http://www.mba-sgh.pl/rekrutacja_2016/index.php