opis programu - MBA-SGH -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

MBA-SGH

opis programu

Program MBA-SGH to studia Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie. 

Celem programu jest zapewnienie jego uczestnikom - pracownikom, menedżerom i przedsiębiorcom - możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie:

  • umiejętności stawiania i rozwiązywania zadań z zakresu strategii zarządzania firmą,
  • rozumienia procesów finansowych w firmie, zgodnie z regułami nowoczesnych finansów oraz standardów rachunkowości,
  • zapewnienia przejrzystości finansowej oraz właściwego nadzoru korporacyjnego w firmie,
  • wzbogacania narzędzi zarządzania operacyjnego i analizy, z wykorzystaniem metod ilościowych,
  • strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
  • zastosowania najnowocześniejszych technik i strategii marketingowych, dla wzbogacenia strategii marketingowej firmy.

 

Lista przedmiotów w programie MBA-SGH

Program obejmuje zajęcia z 20 bloków tematycznych w tym m.in.: przygotowanie i obrony prac dyplomowych oraz szkolenie integracyjne; razem 745 godziny zajęć.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w każdy piątek (13.30 - 17.00) i sobotę (9.00 - 17.00), za wyjątkiem wakacji, świąt, wolnych weekendów.

1. Zachowania w organizacji 36 godzin

2. Statystyka i analiza decyzji 42 godziny

3. Zarządzanie operacyjne 36 godzin

4. Ekonomia menedżerska 36 godzin

5. Rachunkowość finansowa 44 godziny

6. Marketing 36 godzin

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 36 godzin

8. Rachunkowość menedżerska 42 godziny

9. Zarządzanie projektami 36 godzin

10. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 44 godziny

11. Zarządzanie strategiczne 72 godziny

12. Marketing międzynarodowy 36 godzin

13. Finanse międzynarodowe 36 godzin

14. Przywództwo 36 godzin

15. Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych 29 godziny

16. Zarządzanie relacjami z interesariuszami 24 godziny

17. Negocjacje 24 godziny

18. Symulacja biznesowa 24 godzin

19. Projekt biznesowy: praca dyplomowa MBA 60 godzin/ Opcjonalnie z Mission to China - Projekt Biznesowy

20. Sesja Integracyjna 16 godzin