organizacja studiów - Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

organizacja studiów

    Studia Executive MBA trwają 4 semestry, w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr poświęcone są na pisanie pracy dyplomowej.

    Studia obejmują 1750 godzin (500 godzin zajęć oraz 1250 godzin pracy własnej projektowej).

    Około 50% zajęć jest realizowanych w języku angielskim, a 50% w języku polskim. W języku angielskim przeprowadzana jest również część zaliczeń i egzaminów końcowych oraz przygotowywana i broniona jest praca końcowa MBA.

    Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym: piątek – w godz. 15.00–21.00, sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00. W semestrze organizowanych jest około 9 zjazdów (spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu).

Forma zajęć obejmuje:

  • wykłady,
  • ćwiczenia,
  • warsztaty,
  • studia przypadków biznesowych,
  • prezentacje,
  • projekty zespołowe,
  • wizyty w przedsiębiorstwach.

Kursy są prowadzone przez jednego lub kilku wykładowców, w zależności od tematu i danych wymagań.

Program Executive MBA obejmuje dwie sesje wyjazdowe: jedną w Polsce i drugą u partnera zagranicznego. W rezultacie studenci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i doskonalą umiejętności pracy zespołowej. Sesja zagraniczna połączona jest ze spotkaniami biznesowymi i zwiedzaniem firm, podczas których studenci uzyskują praktyczne doświadczenia i poznają międzynarodowe rozwiązania biznesowe. Dodatkowo szkoła oferuje możliwość uczestnictwa w szkoleniach w Portugalii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Udział w szkoleniach pozwala uzupełnić posiadaną wiedzę oraz spojrzeć na zarządzanie firmą z innej perspektywy.


Program studiów