dyplom - Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dyplom

Wyznacznikiem jakości programu MBA jest dyplom, a jego prestiż i rozpoznawalność oparte są na 20-letniej już tradycji programu Executive MBA, renomie Krakowskiej Szkoły Biznesu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz szkół partnerskich: Ecole de Management de Normandie (Francja) i AESE Business School (Portugalia)

Po ukończeniu studiów Executive MBA absolwent otrzymuje:

  • rozpoznawalny w kraju i zagranicą, wspólny dyplom MBA, wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz EM Normandie i AESE Business School,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA,
  • transkrypt ocen.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.