absolwenci - Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

absolwenci

Dotychczas edukację w ramach studiów Executive MBA w KSB UEK zakończyło  645 osób, które studiowały w 22 edycjach Programu.

Przeprowadzone badanie losów absolwentów wskazuje jednoznacznie, że 92% badanych, w wyniku ukończonych studiów MBA, zmodyfikowało dotychczasowy sposób realizacji swoich zadań. Pozyskanie nowej wiedzy i wzbogacenie umiejętności menedżerskich wpłynęły na poprawę efektywności działania u 75% ankietowanych absolwentów. Dodatkowo 66% absolwentów studiów Executive MBA awansowało w strukturach dotychczasowej firmy lub zmieniło pracę.

By wykorzystać i pomnożyć ten potencjał w ramach Szkoły działa Klub KSB Alumni MBA, zrzeszający absolwentów wszystkich programów MBA prowadzonych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Działalność Klubu umożliwia:

  • Organizowanie spotkań z przedstawicielami świata biznesu, liderami, członkami zarządów międzynarodowych firm i korporacji, którzy odwiedzają Klub z gościnnymi wykładami.
  • Organizowanie szkoleń, wyjazdów integracyjnych, a także zwiedzania przedsiębiorstw.
  • Integrację środowiska biznesu, wymianę doświadczeń oraz budowę aktywnej platformy współpracy.
  • Networking absolwentów i studentów wszystkich programów MBA.
  • Dystrybuowanie ciekawych ofert pracy w firmach międzynarodowych, które poszukują wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej.
  • Przeprowadzanie cyklicznego badania losów absolwentów.
  • Współtworzenie programu działania Klubu przez jego członków.